banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2022
Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng và ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 40%
04 tháng 12, 2023
Thông báo của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 40%
28 tháng 11, 2023
Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
24 tháng 11, 2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chia thưởng cổ phiếu
24 tháng 11, 2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Techcombank
17 tháng 11, 2023
Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
02 tháng 11, 2023
Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Elcom lên 50,5% tổng vốn điều lệ của Công ty CP máy tính và truyền thông Việt Nam
01 tháng 11, 2023
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
31 tháng 10, 2023
Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 3/2023 so với cùng kỳ năm trước
30 tháng 10, 2023
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2023
30 tháng 10, 2023
1