banner

Công nghệ

ELCOM ứng dụng các công nghệ IABC trong viễn thông, giao thông,
an ninh quốc phòng

Sản phẩm công nghệ

its

AI Vision

Nền tảng phân tích video thông minh

Chi tiết angle-double-right

AI Camera

Camera thông minh ứng dụng AI

Chi tiết angle-double-right

its
its

Televital

Nền tảng kết nối thiết bị theo dõi và chăm sóc sức khỏe từ xa

Chi tiết angle-double-right