banner

ITS - Intelligent Traffic System

Trung tâm giám sát điều hành giao thông thông minh

Hệ thống phần mềm giám sát điều hành giao thông đường cao tốc ATMS(Advanced Traffic Management System) là hệ thống giám sát đường cao tốc, kiểm soát tình trạng tuyến đường. Cho phép phát hiện, ghi nhận và cảnh báo các sự kiện, sự cố, vi phạm xảy ra trên tuyến bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn:
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10849: 2015 Hệ thống thu phí điện tử ban hành ngày 23/10/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10850: 2015 Hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên đường cao tốc ban hành ngày 23/10/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10851: 2015 Trung tâm quản lý điều hành giao thông đường cao tốc ban hành ngày 23/10/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10852: 2015 Biển báo giao thông điện tử trên đường cao tốc - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử ban hành ngày 23/10/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Bình đồ số
Giám sát tình trạng giao thông trên tuyến: thông thoáng, đông đúc, tắc nghẽn
Giám sát tình trạng hoạt động thiết bị
Giám sát tình trạng đóng mở làn các trạm thu phí, trạm cân
Tự động nhận diện
Biển số xe
Màu sắc phương tiện
Nhãn hiệu
Chủng loại phương tiện
Sự kiện, sự cố, vi phạm giao thông
Kết nối
Kết nối với trạm thu phí, trạm cân
Kết nối với hệ thống cùng cấp và cấp trên
Cung cấp thông tin cho người đi đường thông qua cổng thông tin điện tử
Quản lý thiết bị
Giám sát, theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị
Thiết lập, cài đặt cấu hình thiết bị
Điều khiển vận hành thiết bị
Quản lý sự kiện
Kiểm tra xác minh sự kiện, sự cố, vi phạm trên hiện trường
Phân công công việc xử lý sự kiện
Theo dõi quá trình xử lý công việc ngoài hiện trường
Thông báo, cảnh báo khi có sự kiện, công việc cần xử lý
Đặc điểm nổi bật
Sử dụng công nghệ AI để tự động nhận diện sự kiện, sự cố, vi phạm
Bình đồ số theo dõi tổng thể, trực quan để giám sát toàn bộ tuyến, thiết bị, nhà trạm
Đáp ứng các Tiêu chuẩn Quốc gia
Theo dõi, truy vết các phương tiện
Kết nối với các hệ thống cùng cấp, cấp trên, hệ thống trạm thu phí, trạm cân