banner

An ninh quốc phòng

Nhà cung cấp sản phẩm và giải pháp an ninh quốc phòng công nghệ cao uy tín
hàng đầu Việt Nam

ELCOM được Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia vào hoạt động công nghiệp quốc phòng tại Việt Nam từ năm 2015.
Với năng lực công nghệ và khả năng nắm bắt tốt nhu cầu của khách hàng, hiểu rõ các đặc thù ngành an ninh – quốc phòng, các giải pháp của ELCOM luôn đáp ứng được các yêu cầu về tính năng, độ ổn định và tính bảo mật, nhận được sự tín nhiệm cao của khách hàng và đối tác trong lĩnh vực đặc biệt này.
ELCOM đã và đang cung cấp nhiều giải pháp thông tin liên lạc, truyền dẫn, giám sát, chặn thu, trung tâm chỉ huy, trung tâm điều khiển, các giải pháp an toàn thông tin, giám sát mạng và một số sản phẩm chuyên dụng v.v… cho nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Đối tác