banner

Vị trí ứng tuyển
Partnership Manager

<p dir="ltr" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.5; margin-left: -0.1pt; text-indent: -0.1pt; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 0pt 0.1pt;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Elcom</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"> thành lập từ năm 1995, từng bước vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về các giải pháp công nghệ thông tin tại Việt Nam. Lấy “Make by Elcom” làm DNA doanh nghiệp, Elcom tự hào đưa sản phẩm, dịch vụ "Made by Elcom" ghi dấu tại hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới. </span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.5; margin-left: -0.1pt; text-indent: -0.1pt; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 0pt 0.1pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 9pt; font-style: italic; white-space-collapse: preserve; text-indent: -0.1pt;">Với khát khao vươn cao bay xa hơn nữa chúng tôi hy vọng bạn sẽ trở thành một mảnh ghép để đưa Elcom vươn ra biển lớn, cùng bạn kiến tạo nên những thành tựu tuyệt vời.</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 10pt;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Gia nhập đội ngũ tiên phong dẫn dắt sự thay đổi cùng Elcom với vị trí </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Partnership Manager.</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"> Hơn cả một công việc, Elcom mang đến cho bạn cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất, trực tiếp xúc tiến ra thị trường khu vực và thế giới những sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực đặc thù mang tính trọng điểm: An ninh Quốc phòng, Giao thông thông minh, Viễn thông, etc.</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 6pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span style="font-weight: bolder;"><u>MÔ TẢ CÔNG VIỆC:</u></span></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; line-height: 1.38; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Partnership Manager có vai trò xúc tiến thương mại giữa Công ty và đối tác nước ngoài để tham gia, thực hiện các dự án kinh doanh giải pháp, thiết bị và dịch vụ công nghệ có giá trị cao. Các nhiệm vụ công việc chính bao gồm:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Chịu trách nhiệm tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ với đối tác quốc tế chiến lược, mối quan hệ ở cấp cao phục vụ các dự án kinh doanh của Công ty.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Xúc tiến các hoạt động thương mại, tìm kiếm các cơ hội hợp tác và dự án kinh doanh mới với các đối tác quốc tế tiềm năng.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Xác định các mô hình hợp tác chiến lược phù hợp với từng dự án và loại hình kinh doanh.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Phát triển các chiến lược dài hạn để đảm bảo duy trì mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Xây dựng các tài liệu kinh doanh, hồ sơ năng lực, hồ sơ thầu tham gia vào dự án, quá trình đấu thầu.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Quản lý và thực hiện mua hàng quốc tế phục vụ cho các dự án, hoạt động kinh doanh của công ty.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Xây dựng và triển khai các phương án xuất nhập khẩu tối ưu.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Chủ trì và tham gia đàm phán thương mại với các đối tác quốc tế đảm bảo đạt được các thỏa thuận và hợp đồng hiệu quả cao.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Soạn thảo, thực hiện và quản lý các thỏa thuận hợp tác, hợp đồng với đối tác quốc tế.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Quản lý các dự án với đối tác quốc tế nhằm đảm bảo tiến độ cung cấp hàng hóa, triển khai và bàn giao cho khách hàng.&nbsp;&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Xử lý và giải quyết các tranh chấp phát sinh về thỏa thuận, hợp đồng và triển khai thực hiện dự án.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Quản lý nhân sự cấp đội/nhóm hoặc cấp phòng ban.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Đại diện cho công ty tham dự các sự kiện, hội nghị và triển lãm thương mại quốc tế và khai thác các cơ hội kinh doanh mới.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Cung cấp các tư vấn, hỗ trợ chuyên môn theo yêu cầu.</span></p></li></ul><p><br></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><u><span style="font-weight: bolder;">YÊU CẦU ỨNG VIÊN:</span></u></span></p><ul style="margin-bottom: 0px; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thương mại Quốc tế hoặc các chuyên ngành liên quan.&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Có từ </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">5 năm kinh nghiệm</span><span style="font-size: 10pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;"> trở lên về thương mại hoặc mua hàng quốc tế.&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Tiếng Anh nghe nói đọc viết thành thạo</span><span style="font-size: 10pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">, có khả năng biên phiên dịch.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình hiệu quả.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Hiểu biết sâu sắc về pháp luật và quy định về </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Có kiến thức về lĩnh vực </span><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">công nghệ thông tin</span><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;"> và ứng dụng trong các ngành viễn thông, an ninh quốc phòng, giao thông thông minh, ….</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Có khả năng tư duy chiến lược, có tầm nhìn và cách tiếp cận chủ động giải quyết vấn đề.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, quản lý dự án ở các lĩnh vực khác nhau.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Có kĩ năng quản lý chuyên môn và nhân sự.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Ứng viên từng làm mua hàng giải pháp công nghệ cho các dự án, hoặc từng làm việc cho các hãng nước ngoài là một lợi thế.</span></p></li></ul><p><br></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span style="font-weight: bolder;"><u>Y</u></span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span style="font-weight: bolder;"><u>ÊU CẦU CHUYÊN MÔN:</u></span></span></p><ul style="margin-bottom: 0px; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Hợp tác quốc tế (Global Partnership)</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Hợp đồng thương mại quốc tế (Commercial Contracts)</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Xuất nhập khẩu (Import-Export)</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Quản trị dự án (Project Management)</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Đấu thầu (Bidding)</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Quản lý (Management)</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; margin-left: -0.1pt; text-indent: -0.1pt; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 14pt 0.1pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span style="font-weight: bolder;"><u>LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI ELCOM:</u></span></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; margin-left: -0.1pt; text-indent: -0.1pt; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 14pt 0.1pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Với truyền thống 28 năm hình thành phát triển, Elcom chắc chắn sẽ là nơi làm việc khiến bạn an tâm gắn bó lâu dài với</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">:</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.38; margin-left: -0.1pt; text-indent: -0.1pt; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 0pt 0.1pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span style="font-weight: bolder;">Sự tiên phong trong công nghệ, trao quyền:</span></span></p><ul style="margin-bottom: 0px; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Được&nbsp; tiếp cận với công nghệ mới nhất, trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu xây dựng các sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực đặc thù mang tính trọng điểm như: quốc phòng, giao thông thông minh, các sản phẩm có định hướng nghiên cứu dài hạn.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.38; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Có cơ hội được làm việc cùng với nhiều chuyên gia, đối tác nước ngoài, tham gia các hội nghị khoa học quốc tế.</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.38; margin-left: -0.1pt; text-indent: -0.1pt; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 0pt 0.1pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Nền tảng vững chắc cho phát triển sự nghiệp, thăng tiến, quyền lợi:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Gói đãi ngộ cạnh tranh với mức thu nhập hấp dẫn (tùy thuộc vào năng lực thực tế).</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Gói thưởng hấp dẫn trực tiếp từ lợi nhuận Công ty: thưởng đạt mục tiêu kinh doanh, thưởng dự án, cổ phiếu thưởng, thưởng Tết, ngày lễ, …</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Chăm sóc sức khỏe toàn diện với gói Bảo hiểm sức khỏe Elcom care được thiết kế riêng cho CBNV và người thân và khám sức khỏe định kì</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ lễ/phép năm</span><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">, …</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Bữa trưa miễn phí được phục vụ tại văn phòng.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Các hoạt động văn hóa, giải trí phong phú: </span><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Du lịch, teambuilding, ngày hội sinh nhật công ty tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp, cháy hết mình tại các CLB theo sở thích (Zumba, bóng bàn, bóng đá, cầu lông).</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân…</span></p><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;"><br></span></p></li></ul><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 6pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6.</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 6pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Địa điểm làm việc: Elcom building, ngõ 15 phố Duy Tân, Cầu Giấy, HN</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 6pt;"><font color="#000000" face="Montserrat, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px; white-space-collapse: preserve;">----------------------------------------------------- Thông tin liên hệ: Ms Thanh: 035.595.9705 (Call/mess/zalo) Email: thanhtth@elcom.com.vn</span></font><br></p>

Số lượng tuyển dụng:
1
Mức lương:
Cạnh tranh
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Địa điểm làm việc:
Tòa Elcom Building, ngõ 15, Duy Tân, Cầu Giấy
Thông tin liên hệ
Email: recruitment@elcom.com.vn
Mobile: 0243 795 5099
Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp qua link dưới đây
Nộp hồ sơ ứng tuyển
Tin tuyển dụng khác
HOT
[ELCOM Hà Nội] Chuyên viên Thiết kế đồ họa (Graphic Designer)
Chuyên viên Thiết kế đồ họa (Graphic Designer) Làm việc tại: Hà Nội
Chuyên viên Thiết kế đồ họa (Graphic Designer) Thời hạn nộp hồ sơ: 15/08/2024
HOT
[ELCOM Hà Nội] Kỹ sư triển khai hệ thống (System Engineer)
Kỹ sư triển khai hệ thống (System Engineer) Làm việc tại: Hà Nội
Kỹ sư triển khai hệ thống (System Engineer) Thời hạn nộp hồ sơ: 31/05/2024
HOT
[ELCOM Hà Nội] Manual Tester (Junior)
Manual Tester (Junior) Làm việc tại: Hà Nội
Manual Tester (Junior) Thời hạn nộp hồ sơ: 14/08/2024