Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ELCOM năm 2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ELCOM năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử – viễn thông (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 thứ Ba, ngày 28 tháng 04 năm 2020.

2. Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà ELCOM, ngõ 15 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: 
Quý cổ đông có thể tải về tại đây

4. Đăng ký dự họp: 
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu tuân thủ theo quy định phòng chống dịch bệnh COVID – 19 của Chính phủ và đảm bảo an toàn cho cổ đông dự họp, Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức qua email: agm@elcom.com.vn, hoặc liên hệ số điện thoại (024) 38 359359 (máy lẻ: 1207) trước 17h ngày 27/04/2020. Quý cổ đông dự họp trực tiếp sẽ được kiểm tra y tế trước khi họp và sử dụng khẩu trang trong suốt thời gian Đại hội.

5. Biểu quyết, bầu cử trong trường hợp không trực tiếp đến tham dự Đại hội:

  • Để đảm bảo lợi ích của cổ đông, trong trường hợp không trực tiếp tham dự Đại hội được,  Quý cổ đông vui lòng thực hiện việc đăng ký biểu quyết, bầu cử từ xa từ ngày 15/04/2020 đến trước 12h ngày 23/04/2020 qua trang web: https://agm.elcom.com.vn hoặc liên hệ số điện thoại (024) 38 359359 (số máy lẻ: 1207) để được hướng dẫn.
  • Quý cổ đông cũng có thể đăng ký theo dõi trực tuyến Đại hội từ ngày 15/04/2020 đến trước 12h ngày 23/04/2020 qua trang web: https://agm.elcom.com.vn hoặc liên hệ số điện thoại (024) 38 359359 (số máy lẻ: 1207) để được hướng dẫn.


6. Ủy quyền tham dự
: Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội bằng văn bản cho người khác hoặc cho Chủ tịch HĐQT Công ty (theo mẫu tại đây) và gửi Giấy ủy quyền về Văn phòng HĐQT Công ty hoặc email đến địa chỉ: agm@elcom.com.vn trước 12h00 ngày 27/04/2020.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phan Chiến Thắng

Ghi chú: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Related Posts

viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese