Lạc quan về kết quả kinh doanh của ELCOM

Lạc quan về kết quả kinh doanh của ELCOM
Năm 2015 là năm đánh dấu sự trưởng thành, thành công của ELCOM về mọi mặt. Tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2014, năm 2015 ghi nhận những dấu ấn nổi bật của ELCOM khi các chỉ tiêu kết quả kinh doanh đều tăng trưởng cao so với năm ngoái: Doanh thu thuần đạt 723 tỷ, đạt 105% kế hoạch và tăng trưởng 119% so với năm trước. Lợi nhuận Gộp đạt 227 tỷ, tăng 80% so với năm 2014. Lợi nhuận Gộp 73,1 tỷ, đạt 96% so với kế hoạch và tăng trưởng 18% so với năm trước.

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh không chỉ tăng ở quy mô mà còn phản ánh sự dịch chuyển đúng theo định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty. Mảng kinh doanh thế mạnh, truyền thống – Viễn thông tiếp tục duy trì vị thế và tỷ trọng đóng góp của mảng trong tổng kết quả kinh doanh của Công ty. Trong khi đó các Mảng kinh doanh mới như Giao thông, An ninh Quốc phòng đang dần dần khẳng định đóng góp vào kết quả chung của Công ty khi tỷ trọng đóng góp ngày càng tăng, đặc biệt là mảng Giao thông trong năm 2015 đã có những tăng trưởng vượt trội.

Biểu đồ tăng trưởng Doanh thu – lợi nhuận giai đoạn 2013 – 2015

Picture

Năm 2016 – thời kỳ phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin – khi người, nhà nhà đã được kết nối bằng những phương tiện và hệ thống thông minh, ELCOM định hướng sẽ “tạo ra các sản phẩm dẫn đầu, kết tinh từ khoa học – công nghệ tiên tiến, từ nhu cầu và trải nghiệm thú vị của người dùng”. Cùng với những chính sách thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, sự đổi mới không ngừng của các thế hệ sản phẩm công nghệ và sự tăng vọt nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của đại đa số các mảng thị trường trong nước, ELCOM tự tin có thể nắm bắt được hầu hết các cơ hội mà thời đại mới mang lại.

Related Posts

viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese