Khoá học “Quản trị nhân sự dành cho cán bộ quản lý ELCOM”

Từ ngày 21/4/2008, được sự quan tâm hỗ trợ của Ban lãnh đạo công ty, phòng Nhân sự đã tổ chức khoá học “Quản trị nhân sự dành cho cán bộ quản lý ELCOM” tại tầng 5 công ty.

Với mục tiêu nâng cao khả năng quản trị nhân sự, khoá học giúp các cán bộ ELCOM có hướng đi đúng đắn trong công tác quản lý con người tại từng bộ phận mà mình phụ trách. Khoá học kéo dài 1 tuần dưới sự hướng dẫn của giảng viên- Chủ tịch hội đồng thành viên công ty C.Doc MBA. Nguyễn Tất Thịnh đã thu hút được sự quan tâm tham dự của hơn 20 trưởng phó các bộ phận tại ElLCOM.

Tham gia vào khoá học, các học viên có cách nhìn nhận khoa học và chiến lược trong phân tích công việc, hoạch định nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nhân sự và tuyển dụng nhân tài… Khoá học cũng nhằm cung cấp hệ thống kiến thức nhân sự cơ bản, nâng cao vai trò quản lý của cán bộ cấp trung trong việc quản lý nhân sự tại phòng ban mình. Qua đó, các cán bộ có thể nắm bắt và vận dụng được các công cụ quản lý nhân sự hiện đại trong công việc và bộ phận mình đang trực tiếp phụ trách.

Related Posts

viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese