Dành cho cổ đông

For Investors

Thông báo cổ đông

08.09.2021
07.09.2021
07.09.2021
25.8.2021
16.8.2021
30.07.2021
30.07.2021
30.07.2021
23.07.2021
19.07.2021
12.07.2021
09.07.2021
08.07.2021
06.07.2021
02.07.2021
28.06.2021
25.06.2021
21.06.2021
18.06.2021
09.06.2021
02.06.2021
28.05.2021
25.05.2021
24.05.2021
11.05.2021
11.05.2021
11.05.2021
11.05.2021
29.04.2021
29.04.2021
29.04.2021
28.04.2021
16.04.2021
13.04.2021
06.04.2021
02.04.2021
30.03.2021
30.03.2021
30.03.2021
17.03.2021
15.03.2021
03.03.2021
26.02.2021
29.01.2021
29.01.2021
29.01.2021
29.01.2021
08.01.2021
23.12.2020
28.10.2020
28.10.2020
28.10.2020
28.10.2020
13.10.2020
10.09.2020
09.09.2020
07.09.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
07.08.2020
30.07.2020
30.07.2020
30.07.2020
21.07.2020
06.07.2020
22.06.2020
02.06.2020
22.05.2020
14.05.2020
29.04.2020
29.04.2020
29.04.2020
29.04.2020
28.04.2020
17.04.2020
13.04.2020
09.04.2020
01.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
09.03.2020
28.03.2020

Thông tin cổ phiếu

Stock Rate

Báo cáo tài chính

Financial Reports

Báo cáo thường niên

Annual Reports

Tài liệu về ELCOM

ELCOM Documents

en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish