Chứng khoán MB: Báo cáo ngắn phân tích cơ hội đầu tư cổ phiếu ELC – Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công nghệ điện tử viễn thông Elcom

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công nghệ điện tử viễn thông với mức định giá trên cơ sở thận trọng 22.000 đồng/cp, với tiềm năng tăng giá ~ 34% so với giá  16.400 đồng/cp ngày 26/08/2015 trên cơ sở:

(1) Ngành Viễn thông- Tin học sẽ tăng trưởng tốt trong thời gian tới;
(2) Dòng tiền thu được từ các mảng thị trường mới như giao thông vận tải, an ninh quốc phòng;
(3) Hoạt động kinh doanh tăng trưởng đều và có dư địa phát triển trong các năm 2015-2018.

Chúng tôi lạc quan vào KQKD của ELC trong năm 2015 với dự báo doanh thu tăng 105% so với cùng kỳ đạt 680 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 76 tỷ đồng, EPS tương đương 2000 đồng/cổ phiếu.
Báo cáo ngắn phân tích cơ hội đầu tư cổ phiếu ELC – Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công nghệ điện tử viễn thông Elcom
https://mbs.com.vn/vi/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich/phan-tich-nhanh-co-phieu/bao-cao-ngan-phan-tich-co-hoi-dau-tu-co-phieu-elc-cong-ty-co-phan-dau-tu-phat-trien-cong-nghe-dien-tu-vien-thong-elcom

Related Posts

en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish