Month: July 2021

[HN] Test Lead

I/ CÔNG VIỆC: Tổng quan về Team Tester và môi trường: Team Test hiện tại gồm 4 thành viên, làm việc độc lập; Hoạch định…

en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish