Month: January 2020

Chuyên viên C&B

Mô tả công việc: Tham gia thiết kế, xây dựng hệ thống chính sách tiền lương, thưởng & các chính sách phúc lợi, đãi ngộ….

en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish