ELCOM công bố kết quả kinh doanh khả quan năm 2019

ELCOM công bố kết quả kinh doanh khả quan năm 2019

Hôm nay, ngày 30/1, ELCOM đã công bố Báo cáo tài chính quý 4 năm nay, bao gồm cả số liệu lũy kế đến hết 31/12/2019. Báo cáo cho thấy kết quả kinh doanh của ELCOM trong năm vừa qua rất khả quan, các chỉ số doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản đều có sự tăng trưởng rõ rệt so với năm 2018, đưa ELCOM bước vào giai đoạn phát triển mới.

Doanh thu năm 2019 của Công ty là hơn 874 tỷ đồng, đạt 125% so với kế hoạch đề ra và tăng gần gấp đôi so với kết quả năm 2018. Lợi nhuận sau thuế năm nay tuy chỉ đạt 84% kế hoạch nhưng cũng đã tăng gấp 3 lần so với năm 2018, đạt hơn 30 tỷ đồng. Tổng tài sản của ELCOM tính đến hết 31/12/2019 tăng 34% so với các con số của 2017 và 2018, vượt mốc 1.414 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước tới nay. Với tình hình hoạt động khả quan, lãi cơ bản trên mỗi cổ phần đạt 600 đồng/cp, giá cổ phiếu của ELCOM trên sàn HOSE cũng đang có xu hướng đi lên.

Có được kết quả này là do trong năm 2019, ELCOM đã ký kết và triển khai thành công một loạt các hợp đồng có giá trị lớn trong các mảng An ninh – Quốc phòng và Giao thông thông minh. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiết giảm được nhiều chi phí tài chính, chi phí bán hàng, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng lên.

Chi tiết xem Báo cáo Tài chính Quý 4-2019 trên trang thông tin dành cho Cổ đông tại website của ELCOM: https://www.elcom.com.vn/investors.html

Related Posts

viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese