Chuyên mục: TUYỂN DỤNG

Java Developer

​​1. Mô tả công việc Trực tiếp xây dựng, triển khai các ứng dụng trên nền tảng Java Tham gia vào quá trình phân tích,…

Video Editor

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện Quay dựng, hiệu ứng và hậu kỳ cho các video về về sản phẩm bán hàng/video viral/, trailer…