Chuyên mục: TUYỂN DỤNG

Android Developer

​​1. Mô tả công việc: Phát triển các ứng dụng đi động cho thiết bị Android. 2. Yêu cầu công việc: Từ 1 năm kinh…