Chuyên mục: TUYỂN DỤNG

UX Designer

​1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm UX cho các sản phẩm mảng dịch vụ trực tuyến (website, app) Lên user flow & thiết…

System Admin

​1. Mô tả công việc: –  Xây dựng , vận hành các hệ thống dịch vụ người dùng cuối –  Quản lý IT nội bộ….

Content Leader

1.  Mô tả công việc – Xây dựng kế hoạch sản xuất các nội dung giáo dục trực tuyến. – Lên ý tưởng, tham gia sản…

Android Developer

​​1. Mô tả công việc: Phát triển các ứng dụng đi động cho thiết bị Android. 2. Yêu cầu công việc: Từ 1 năm kinh…