Month: Tháng Tám 2020

System Admin

​1. Mô tả công việc: –  Xây dựng , vận hành các hệ thống dịch vụ người dùng cuối –  Quản lý IT nội bộ….

Content Leader

1.  Mô tả công việc – Xây dựng kế hoạch sản xuất các nội dung giáo dục trực tuyến. – Lên ý tưởng, tham gia sản…

viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese