Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử – viễn thông (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 Thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2019.

2. Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà ELCOM, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể tải tại ĐÂY.

​5. Ủy quyền tham dự:

– Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, để thuận tiện cho công tác tổ chức, xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Văn phòng HĐQT Công ty hoặc Fax về số (024) 38355884 hoặc email đến địa chỉ vanphonghdqt@elcom.com.vn trước 12h00 ngày 24/04/2019.

– Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

– Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

– Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;

– Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Trân trọng!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHAN CHIẾN THẮNG

Related Posts

viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese