LEAD THE CHANGE – phát động nhiệm vụ 2 Giải thưởng của Tổng Giám đốc

LEAD THE CHANGE – phát động nhiệm vụ 2 Giải thưởng của Tổng Giám đốc
Hôm nay, ngày 1/11, ELCOM phát động nhiệm vụ số 2 Giải thưởng của Tổng Giám đốc với chủ đề LEAD THE CHANGE. Nhiệm vụ lần này là cơ hội để mỗi ELCOMer trở thành những người tiên phong tạo ra thay đổi tích cực cho chính bản thân mình, cho đồng nghiệp và cho Công ty.
LEAD THE CHANGE thử thách năng lực quan sát, phát hiện vấn đề, khả năng tư duy sáng tạo, cùng nhau tìm ra những giải pháp hay để giải quyết những vấn đề nổi cộm hoặc các nhu cầu chưa được đáp ứng của khách hàng, của Công ty và chính các ELCOMers.

LEAD THE CHANGE cũng tạo cơ hội để các ELCOMers giới thiệu những kinh nghiệm hay, những cách làm mới đã được ứng dụng trong thực tế và chứng minh tính hiệu quả, để mọi người có thể cùng học hỏi và áp dụng cho mình.

Nhiệm vụ được thực hiện qua 3 chặng:

  • Chặng 1 (từ 1-10/11/2019): BTC thu nhận các phát hiện, ý tưởng, giải pháp mới
  • Chặng 2 (từ 11-21/11/2019): Các vấn đề chưa có giải pháp, hoặc các giải pháp chưa hoàn thiện sẽ được đưa ra trao đổi công khai, cho phép hình thành các nhóm liên kết tìm giải pháp tốt hơn.
  • Chặng 3 (từ 22-30/11/2019): Các ELCOMer tham gia bình chọn các ý tưởng, giải pháp hay, có giá trị với ELCOM và khả thi nhất. TGĐ đánh giá lần cuối để trao giải.

Các ELCOMer cần gửi về cho BTC những phát hiện, ý tưởng, giải pháp mới góp phần:
🚩 Cải tiến các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp hiện có của ELCOM
🚩  Cải tiến các quy trình làm việc, môi trường làm việc của Công ty, của bộ phận
🚩Khắc phục các vấn đề còn tồn tại trong Công ty, trong từng Bộ phận
🚩  Phát triển con người, văn hóa ELCOM
🚩Làm lợi cho Công ty

​→ Giúp Công ty, sản phẩm và con người ELCOM hiệu quả hơn, tốc độ hơn, chính xác hơn, sáng tạo hơn, hiện đại hơn, tiết kiệm chi phí hơn, thân thiện hơn, giao tiếp tốt hơn, hợp tác tốt hơn v.v…
→ Giúp khách hàng, các bên liên quan đến ELCOM hạnh phúc hơn hài lòng hơn, trung thành hơn, ủng hộ hơn v.v…

Mỗi ELCOMer gửi tối thiểu 1 ý tưởng bằng cách điền vào mẫu đăng ký hoặc trực tiếp gửi vào hòm thư speedup@elcom.com.vn trước 12h ngày 10/11/2019.

Phần thưởng cho mỗi ý tưởng phụ thuộc vào giá trị của chính ý tưởng đó. Ý tưởng, giải pháp làm lợi cho Công ty càng nhiều, tầm ảnh hưởng càng lớn thì giá trị giải thưởng càng cao.

LEAD THE CHANGE – CHANGE TO LEAD
BTC ELCOM SPEED UP 2019

Related Posts

viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese