ELCOM: Năm 2016 đặt kế hoạch doanh thu tăng 36%, lợi nhuận 86 tỷ đồng

ELCOM: Năm 2016 đặt kế hoạch doanh thu tăng 36%, lợi nhuận 86 tỷ đồng
(NDH) Năm 2015, bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống Viễn thông, các mảng kinh doanh mới như Giao thông và An Ninh Quốc phòng đã đóng góp vào kết quả kinh doanh của công ty trong đó mảng Giao thông tăng trưởng vượt trội. Năm 2015 là năm đánh dấu sự trưởng thành, thành công của ELCOM về mọi mặt. Doanh thu thuần đạt 723 tỷ, đạt 105% kế hoạch và tăng trưởng 119% so với năm trước. Lợi nhuận Gộp đạt 227 tỷ, tăng 80% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế đạt 73,1 tỷ, đạt 96% so với kế hoạch và tăng trưởng 18% so với năm trước.
Năm 2015, bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống Viễn thông, các mảng kinh doanh mới như Giao thông và An Ninh Quốc phòng đã đóng góp vào kết quả kinh doanh của công ty trong đó mảng Giao thông tăng trưởng vượt trội.
Biểu đồ tăng trưởng Doanh thu – lợi nhuận giai đoạn 2013 – 2015
Picture

​Năm 2016 Elcom đặt kế hoạch doanh thu đạt 998 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 86 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2015.
Chủ tịch HĐQT ông Phan Chiến Thắng chia sẻ: Chúng tôi kỳ vọng trong một tương lai không xa, Elcom sẽ trở thành “mái nhà công nghệ” lớn nhất và uy tín hàng đầu cả nước, là nơi tất cả chúng ta chung tay xây dựng và kiến tạo các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ chất lượng cao phục vụ cuộc sống.

Related Posts

viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese