Dự án xây dựng từ điển năng lực tại ELCOM

Đầu tháng 8/2008 dự án “Xây dựng từ điển năng lực” do ELCOM phối hợp với công ty tư vấn EduViet đã chính thức được đưa vào triển khai tại ELCOM. Đây được coi là dự án quan trọng trong chiến lược phát triển nhân sự của Công ty.
  
Mục tiêu của dự án là xác định khung năng lực chuẩn của từng vị trí, trên cơ sở đó thiết lập lộ trình phát triển nhân viên; xây dựng hệ thống đãi ngộ và thu nhập xứng đáng; định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tạo lập hệ thống đánh giá nhân viên chính xác, công bằng và hiệu quả… Từ điển năng lực là cẩm nang hữu ích, vạch ra kế hoạch phát triển của mỗi cá nhân và giúp họ có thể chủ động trong công việc của mình. Dựa vào hệ thống đánh giá, mỗi CBNV ELCOM có thể xác định được vị trí công việc và mức lương, thưởng, phúc lợi xứng đáng với năng lực cá nhân mình, đồng thời nhà tuyển dụng cũng dễ dàng đánh giá được chính xác, đầy đủ khả năng của người lao động và tôn vinh các cá nhân xuất sắc.

Related Posts

viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese