𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌 tiếp tục nằm trong TOP 10 Doanh nghiệp Công nghệ Cung cấp Dịch vụ, Giải pháp Phần mềm & Tích hợp hệ thống UY TÍN NĂM 2021

𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌 tiếp tục nằm trong TOP 10 Doanh nghiệp Công nghệ Cung cấp Dịch vụ, Giải pháp Phần mềm & Tích hợp hệ thống UY TÍN NĂM 2021

𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌 tiếp tục nằm trong TOP 10 Doanh nghiệp Công nghệ Cung cấp Dịch vụ, Giải pháp Phần mềm & Tích hợp hệ thống UY TÍN NĂM 2021

Ở hạng mục công ty công nghệ cung cấp dịch vụ, giải pháp phần mềm và tích hợp hệ thống uy tín, ELCOM vững vàng nằm trong Top 10 nhiều năm liền. Các chỉ số đánh giá tài chính, đánh giá truyền thông và đánh giá qua khảo sát của công ty đều vượt trội.

Ngày 20/7, Vietnam Report đã công bố Top 10 công ty công nghệ uy tín năm 2021. Theo đó, bảng xếp hạng gồm hai danh sách là Top 10 Công ty Công nghệ thông tin – Viễn thông (CNTT-VT) và Top 10 Công ty Công nghệ cung cấp dịch vụ, giải pháp Phần mềm & Tích hợp hệ thống uy tín năm 2021.

Bảng xếp hạng do Vietnam Report thực hiện thường niên. Theo đó, uy tín của các doanh nghiệp công nghệ được đánh giá lượng hóa một cách khách quan, khoa học và độc lập, căn cứ theo kết quả đánh giá tài chính doanh nghiệp, đánh giá uy tín doanh nghiệp trên truyền thông bằng phương pháp Media coding và đánh giá của các bên liên quan.

*Xem chi tiết tại: https://vietnamreport.net.vn/Cong-bo-Top-10-Cong-ty-Cong-nghe-uy-tin-nam-2021-9941-1049.html?fbclid=IwAR3MWNlm2ANvx_4vjdMkbM6ov5ejPV-VY0YFZEbboTaF7Ybp1bKN2I6WLR8

Related Posts

viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese